Comunicat 1/2021 – Recomanacions sobre seguretat en equips informàtics

Benvolgudes i benvolguts,

En les últimes dates es produeixen nombrosos intents d'infecció d'equips informàtics, mitjançant la remissió de correus que aparenten haver estat enviats per un remitent conegut per nosaltres i que sol·liciten que procedim a obrir un arxiu adjunt, a través de la qual produeix la indesitjada infecció. A més, solen contenir una referència a una clau que permeti l'obertura de l'arxiu. Això es realitza mitjançant diversos sistemes, entre ells, el conegut com e-mail spoofing (tècnica de suplantació de remitent). Entre altres opcions, a través d'aquest sistema, el virus informàtic intenta generar confiança en el destinatari replicant aspectes com ara "assumpte" o part de el cos d'un missatge que ja s'hagués rebut o emès amb anterioritat.

Per això, us recomanem extremar la prudència i adoptar totes les mesures de seguretat estimeu oportunes, evitant obrir arxius sense tenir la completa seguretat de la seva legítima procedència.

En cas d'haver resultat ja infectats, cal que comuniqueu la incidència al vostre servei informàtic perquè procedeixi a l'anàlisi i neteja dels vostres ordinadors; i de la mateixa manera seria convenient que informeu a tots els vostres contactes immediatament.

Finalment, us recomanem que de forma habitual reviseu la pàgina web de l'Institut Nacional de Ciberseguretat, per conèixer les advertències de seguretat que aquest organisme publica i actualitza.

Podeu accedir a aquests avisos a través del següent enllaç:

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad

I en l’ enllaç següent disposeu de directrius sobre com identificar la legitimitat dels correus que reps:

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/dudas-legitimidad-correo-aprende-identificarlos

En qualsevol cas és recomanable observar, al menys, les mesures següents:

  • Actualitzar el sistema operatiu i les aplicacions sempre que sigui possible.
  • Tenir instal·lat un programa antivirus i mantenir-lo actualitzat.
  • Activar el filtre d'spam i no obrir arxius adjunts que resultin sospitosos.
  • Valorar l'eliminació de qualsevol correu electrònic sense obrir-lo sempre que no coneguem, no puguem verificar, o tinguem dubtes sobre el seu origen.
  • Procurar no accedir a enllaços que provinguin de correus dubtosos o que no ens permetin veure la URL completa.

Ben cordialment,