“Nota informativa en assumptes d’estrangeria”

Benvolguts companys,

Us adjunto, pel vostre coneixement i als efectes escaients, còpia de la nota que s’ha preparat des del Departament arran de la modificació de l’article 22 de la llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, realitzada per la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre. Aquesta nota informativa respon a la possibilitat que es va plantejar a través de la reunió del Grup de Treball d’Assistència Jurídica Gratuïta, de data 4 de febrer d’enguany, de considerar que no calia formular una nova sol·licitud de justícia gratuïta diferent de la formulada per la via administrativa si en aquesta es manifestava que s’entengués per formulada també sol·licitud de justícia gratuïta per la via contenciosa administrativa en els casos escaients.

En breu us enviarem una nota informativa col·legial sobre les pautes a seguir davant aquestes consideracions del Departament.

Salutacions,