Comunicat 62/2021 - Nota informativa en relació al sistema NOTICAT

Benvolgudes i benvolguts,

Per indicació del President de la Comissió de relacions amb l’Administració de Justícia del Consell de l’Advocacia Catalana, Sr. David Casellas, i de conformitat amb el que es va acordar a la última reunió de la seva Comissió, us adjuntem el link a la nota publicada a la web del Consell on consta la informació actualitzada en relació a la incidència detectada en relació al funcionament de Noticat,  pel que feia a la notificació de les resolucions de l’àmbit jurisdiccional social, donat que el Departament de Justícia  procedirà a corregir la informació que donava l‘aplicació.

Rebeu una cordial salutació,