El Parlament de Catalunya aprova el Llibre segon del Codi civil de Catalunya que adapta les lleis de la persona i la família a la realitat social catalana

Benvolguts companys,

Us adjunto la següent noticia creient que pot ser del vostre interès.

Salutacions,

El Parlament de Catalunya aprova el Llibre segon del Codi civil de Catalunya que adapta les lleis de la persona i la família a la realitat social catalana

El nou text fomenta la igualtat de drets i deures dels progenitors i reforça la responsabilitat parental compartida dels progenitors cap als fills en casos de ruptura de les parelles

Obliga a comunicar les adopcions, perquè els fills adoptats puguin exercir el seu dret a conèixer els seus progenitors biològics

Incorpora figures com la dels poders preventius i l'assistència per evitar mesures dràstiques com la incapacitació

Defineix un nou marc jurídic per regular els efectes jurídics de la ruptura conjugal i adaptar-lo a les necessitats de les noves formes de família

El Parlament de Catalunya, ha aprovat avui, 14 de juliol, el Llibre segon del Codi civil de Catalunya relatiu a la persona i a la família. El llibre segon adapta la llei als canvis que s'han produït en la societat catalana i a les característiques de les famílies actuals que no són reflectides en el Codi de Família vigent (aprovat el 1998).