Portal Jurídic de Catalunya. Generalitat de Catalunya

Benvolguts companys,

La Generalitat ha posat en funcionament en període de proves el "Portal Jurídic" que ofereix el dret vigent a Catalunya i un seguit de serveis d'informació amb la finalitat de facilitar l'accés i la consulta de la normativa actualitzada.

Rebeu una codial salutació.