Modificació de la Llei d’Arbitratge

Benvolguts companys

Em plau adjuntar-vos la Llei Orgànica 5/2011, de 20 de maig, complementaria a la Llei 11/2011, de 20 de maig, de reforma de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge i de regulació de l'arbitratge institucionals en l'Administració General de l'Estat per a la modificació de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial, BOE núm. 121, 21/05/2011.

També us adjunto la Llei 11/2011, de 20 de maig, de reforma de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge i de regulació de l'arbitratge institucionals en l'Administració General de l'Estat. BOE núm. 121, 21/05/2011.

Rebeu una cordial salutació,