Publicada la llei 11/2007, del 11 de juliol, de l'Estatut del treball aut˛nom

Publicada la llei 11/2007, del 11 de juliol, de l’Estatut de treball autònom. Aquesta Llei serà d’aplicació a les persones físiques que realitzin de forma habitual, personal, directa i per compte propi i fora de l’àmbit de direcció i organització d’una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, donant o no ocupació a treballadors per compte aliena.