Creació d’una Agencia Estatal de Justícia Gratuita

Declaracions del vicepresident del CGPJ, Fernando de Rosa. Creació d’una Agencia Estatal de Justícia Gratuita