Guia practica sobre lĺadmissibilitat elaborada pel Tribunal Europeu de Drets Humans

Benvolguts companys

Creient que és del vostre interès i per tal que tingueu un millor coneixement sobre el Tribunal Europeu de Drets Humans i el seu sistema jurisdiccional, us adjunto copia de la versió en castellà de la 1a edició de la “Guia pràctica sobre la inadmisibilidad” que ha estat elaborada pel mateix Tribunal

Tanmateix, us adjunto un enllaç a un contingut específic què sobre aquest tema, té la plana Web del Ministeri de Justícia.

Salutacions,