Acord de la Sala Primera del Tribunal Suprem sobre criteris d’admissió dels recursos de cassació i extraordinari per infracció processal

Benvolguts companys

Em plau adjuntar-vos l’acord de la Sala Primera del Tribunal Suprem sobre criteris d’admissió dels recursos de cassació i extraordinari per infracció processal.

Creient que pot ser del vostre interès, rebeu una cordial salutació.