Informe de la Comissió Jurídica Assessora sobre expedients en els despatxos

Benvolguts companys

Em plau adjuntar-vos un informe emès per la Comissió Jurídica Assessora sobre expedients en els despatxos d’advocats i el seu tractament jurídic, sobretot, en els casos en que es produeix l’escissió d’un despatx.

Creient que pot ser del vostre interès, rebeu una cordial salutació,