Pla de qualitat de despatxos per a lĺany 2012

Benvolguts companys

Em plau fer-vos arribar els documents definitius del Pla de Qualitat de despatxos per a l’any 2012.

Aquest Pla és fa de conformitat amb l’Acord marc de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, signat el 29 de desembre de 2008, i l’Addenda d’11 d’octubre de 2011 que aprova el Pla de treball 2011.

El termini d’inscripció comença demà dia 11.01.2012 i acaba el 20.01.2012.

Per a la inscripció cal trametre la butlleta a serveilinguistic@cicac.org.

Salutacions,