I Congrés Biennal sobre Seguretat Jurídica i Democràcia a Iberoamèrica

Benvolguts companys,

La Càtedra de Cultura Jurídica de la UdG i el Consejo General del Poder Judicial han emprès l’organització del I Congrés Biennal sobre Seguretat Jurídica i Democràcia a Iberoamèrica que tindrà lloc a Girona del dia 21 al 24 de maig de 2012. L’esdeveniment pretén ser un punt de trobada permanent entre el món acadèmic i el Poder Judicials de tota Iberoamèrica, iniciant una experiència nova que esperem que es pugui consolidar com a referència de la reflexió jurídica. En data d’avui l’organització ens ha convidat a participar-hi i ha ampliat fins el 29 de febrer pels col·legiats ICAFI la quota d’inscripció reduïda. Per gaudir de la mateixa cal comunicar-ho al col·legi i enviar un e-mail a catedradeculturajuridica@udg.edu per a fer saber la condició de col·legiat ICAFI.

Creient que pot ser del vostre interès, rebeu una cordial salutació.