STC art.43.1 de la Llei del Parlament

Benvolguts companys,

Em plau adjuntar-vos la STC relativa al art. 43.1 de la Llei del Parlament de Catalunya 9/1998, de 15 de juliol, del derogat Codi de Família. També, el vot particular del vicepresident del TC, Sr. Eugeni Gay.

Creient que pot ser del vostre interès, rebeu una cordial salutació,