Denegacio de visats de residencia per reagrupament familiar

Els Consolats no poden denegar els visats de residencia per reagrupament familiar si, amb anterioritat, la pròpia Administració ha concedit el permís de residencia temporal per reagrupament