Llei 4/2012, de 5 de març, del recus de cassació en matèria de dret civil a Catalunya

Benvolguts companys

Em plau adjunta-vos la Llei 4/2012, de 5 de març, del recus de cassació en matèria de dret civil a Catalunya.

Rebeu una cordial salutació,