Real Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos

Benvolguts companys

Em plau adjuntar-vos el Real Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.

Creient que pot ser del vostre interès, rebeu una cordial salutació,