Instrucció 1/2012- Criteris generals per a l'elaboració d'informes d'estrangeria

Benvolguts companys

Em plau adjuntar-vos la Instrucció 1/2012, de la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família per la qual s’estableixen els criteris generals per a l’elaboració dels informes d’estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya.

Salutacions,