Col·laboració col·legial en una plaça de treballs en benefici de la comunitat

Benvolguts companys

El Col·legi va signar un conveni de col·laboració amb el Departament de Justícia a fi i efecte d’oferir una plaça de treballs en benefici de la comunitat.

En aquests moments hem convingut que prestarà aquest servei una persona que oferirà un suport de interpretació d’ àrab als usuaris del SOJ, SOM i AJG. Al mateix temps, estarà a disposició dels lletrats que tinguin un assumpte d’ofici i en el que els hi sigui dificultós entendre’s amb el client designat.

L’horari establert és els dilluns i dimecres de 11’30 a 13’30 h. Si algú desitja convenir una altre hora, cal demanar-ho prèviament per a concertar-ho ja que el Col·legi ha de controlar les hores de compliment del treball en benefici de la comunitat.

La prestació del servei es realitzarà sempre i exclusivament a la seu del Col·legi.

Creient que pot ser del vostre interés, rebeu una cordial salutació.