La manca de consignaciˇ del dip˛sit per recˇrrer Ús esmenable

La possibilitat d'esmena per dos dies que concedeix la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ) en la consignació del dipòsit exigit per recórrer, "s'aplica tant a les anomalies detectades en la constitució de l'esmentat dipòsit, com a la manca absoluta de constitució del mateix ".

Així ho recull el Tribunal Constitucional, en dues sentències amb data de 18 juny de 2012, on resol un supòsit en què un recurrent va presentar el seu escrit de preparació del recurs sense haver realitzat el dipòsit, que va constituir només després del requeriment efectuat pel Jutjat.

Les audiències provincials van apreciar, però, com obstacle processal, l'extemporaneïtat en la consignació del dipòsit i van procedir, basant-se en això, a la desestimació del recurs.