Experiència pilot al Jutjat Penal núm. 2 de Figueres

El Jutjat Penal número 2 de Figueres ha posat en marxa una experiència pilot consistent en establir un ASSENYALAMENT PREVI JUDICI  de causes que estadísticament han donat més resultats de conformitat exclusivament als efectes de verificar:

a) Que l'acusat es troba a disposició del Tribunal

b) La possibilitat d'arribar a un acord de conformitat entre acusació i defensa.


En l'assenyalament previ (en que no s’hauran citat ni testimonis ni perits), després de la negociació de les parts, fora de la presència del jutge, si s'arriba a un acord es realitzaria el JUDICI DE CONFORMITAT a presència judicial. Si no s'arriba a un acord, es procedirà a citar a les parts per a la celebració de judici oral.

Les parts podran demanar expressament l'anul·lació de l’assenyalament previ, si entenen que no es pot arribar a una conformitat. El lletrat quedarà dispensat d'assistir i es procedirà a citar a l'acusat per a la celebració de judici oral.