Canvis en les justificacions dels m˛duls 4d) i 7b)

Benvolguts companys,

Seguint instruccions del Departament de Justícia, us comunico un canvi en les justificacions dels mòduls.

A partir del dia 1 d’octubre de 2012 només es pagaran els mòduls 4d) Instrucció amb arxiu abans dels dos mesos i el mòdul 7b) compareixença de l’art. 544 ter si aquestes actuacions tenen lloc en dies diferents, independentment del dia que s’estigui de guàrdia.

Si l’arxiu (4d) és fa el mateix dia en que es fa la compareixença del art. 544 ter (7b), només es cobrarà el mòdul 4d), per tant, no cal que porteu el justificant de la compareixença.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que tingueu.