Manifest del CGAE en contra de les taxes judicials

Benvolguts/des companys/es

La comissió permanent del C.G.A.E. en sessió extraordinària que ha tingut lloc avui dia 8 de novembre ha aprovat el següent MANIFEST i ha convocat a concentrar-nos davant de les seus judicials el proper dilluns dia 12 de novembre a les 12 h en senyal de protesta per les taxes judicials.

MANIFEST

La Justícia necessita un exhaustiu estudi i seriós anàlisi fet pels qui la coneixen en profunditat en el dia a dia, des del Tribunal Suprem fins al més modest Jutjat de Pau d'Espanya i passant per tots els operadors jurídics, deixant ja de banda, d'una vegada per sempre , experiments o iniciatives improvisades que no tenen cap eficàcia, que només tendeixen a impedir o retallar l'accés dels ciutadans a la Justícia sense adonar-se que el veritable problema no són disfuncions puntuals, sinó el deplorable estat que pateix l'Administració de Justícia.


L'hora de les grans paraules ha acabat fa temps i es necessiten persones capaces, expertes i imaginatives, que portin solucions eficients i eficaces.


Per això necessitem que el Ministeri de Justícia es mogui en aquesta línia i que uneixi voluntats i no les separi, un Ministeri que senti i escolti, un Ministeri que aglutini a tots en aquesta tasca d'empenta per superar el lamentable estat de l'Administració de Justícia .


Per això, l'Advocacia proposa:


1. La concertació i signatura d'un generós Pacte d'Estat. Per a la seva redacció s'han d'escoltar els col·lectius professionals que, cada dia, actuem i patim la precària situació: jutges, fiscals, secretaris judicials, funcionaris públics, advocats, procuradors dels tribunals i consumidors i usuaris.


2. Potenciar la independència dels jutges i el bon govern del Consell General del Poder Judicial, així com una Fiscalia autònoma i una Advocacia lliure i independent.


3. La participació real i efectiva de jutges i magistrats, fiscals, secretaris judicials, advocats, procuradors dels tribunals, sindicats i organitzacions de consumidors i usuaris en l'elaboració dels esborranys d'avantprojectes de llei o normativa de desenvolupament legislatiu.


4. Davant la ineficàcia de les reformes escomeses fins ara i el molt presumible empitjorament de la situació, amb gravíssimes afeccions a l'Estat de Dret, s'ha de procedir a la immediata retirada del projecte de Llei de Taxes, que consagra una justícia per a rics i altra per a pobres, impedint l'accés a la justícia a un gran nombre de ciutadans.

5. Retirada immediata de l'esborrany de l'avantprojecte de Llei orgànica del poder judicial.


6. Actualització de la regulació continguda en la Llei d'assistència jurídica gratuïta, adequant-la a la situació actual, mantenint el model i atenent puntualment i en tot cas els pagaments de les prestacions realitzades, que són objecte de constants reduccions percentuals completament injustes i indignes.


7. Dotacions adequades per al bon funcionament tant de la mediació com l'arbitratge com formes de solució de conflictes, reduint així el col·lapse judicial.


8. Potenciar i dotar adequadament els centres d'assessorament i defensa de les execucions hipotecàries i desnonaments, procedint immediatament a elaborar les modificacions legislatives pertinents per superar el cúmul de imprevisions, errors i omissions, abusos o fraus que han succeït en matèria tan sensible per als drets fonamentals.


9. Acabar d'una vegada per totes amb les deficiències organitzatives, amb la sobrecàrrega de treball en jutjats i tribunals i amb les extraordinàries dificultats per a la conciliació de la vida professional i familiar de tots els que intervenim en l'Administració de Justícia.


10. Millorar permanentment el servei als justiciables amb aplicació de la carta dels drets dels ciutadans aprovada per unanimitat de tots els partits polítics de l'arc parlamentari el dia 16 d'abril de 2002.