Curs en línia parla.cat

Benvolguts companys,

Em plau adjuntar-vos un enllaç al curs en línia “parla.cat”

Aquest Curs de català en línia posa a l’abast de tothom materials didàctics per aprendre la llengua catalana. Es pot seguir des del nivell Bàsic fins al nivell de Suficiència. El curs es pot fer en la modalitat lliure (gratuïta) o en la modalitat amb tutoria (de pagament). La modalitat amb tutoria dóna dret a la realització d’una prova presencial que permet obtenir un certificat homologat, equivalent als certificats oficials expedits per la Direcció General de Política Lingüística.

El Centre de Normalització Lingüística de Girona ofereix també la modalitat semipresencial amb tutoria, que combina l'aprenentatge en línia amb tres sessions presencials per practicar l'expressió oral (podeu obtenir-ne més informació al tel. 972 22 06 63 o a l’a/e cnlgi@cpnl.cat).

Creient que pot ser del vostre interès, rebeu una cordial salutació,