Sentčncia sobre l’ampliació des límits de cobertura del Consorci de Compensació

Benvolguts companys,

La Secció 9a de l’Audiència de Barcelona ha emès, en data 15 d’octubre de 2012, una sentència que representa un canvi substancial en els criteris sobre aquest tema, ja que amplia els límits de la cobertura de la indemnització que ha de cobrir el Consorci de Compensació d’assegurances en els cassos en què el conductor productor de les lesions del sinistre no estès assegurat.

Creient que pot ser del vostre interès, rebeu una cordial salutació,