Nou funcionament dels jutjats de guÓrdia

Benvolguts companys,

La Junta de Jutges de Figueres han acordat fer una prova de 2 mesos (una roda dels 8 jutjats en funcions de guàrdia) i que començarà a la guàrdia del Jutjat núm. 1 el dia 27/11. El Jutge del núm. 1 és, a més,  l’encarregat de coordinar-ho

Entre les 9 i 9’30 els cossos policials han de passar dos fax al Jutjat:

El primer amb el llistat dels detinguts que serà possible tenir l’atestat tancat abans de les 11 h. amb el tipus delictiu, idioma i advocat.

El segon que serà dels detinguts que no es pot tancar l’atestat abans de les 11 h on s’ha de fer constar a més la hora de la detenció.

Entre 9’30 i 11 el Jutjat i Fiscalia establiran l’ordre de passar els detinguts, en principi aquells en que Fiscalia demani compareixença de presó seran el darrers. El Jutjat informarà als advocats i al col·legi de l’ordre de passar els detinguts (això ho haurem de perfilar en aquesta primera guàrdia del núm. 1)

El sistema admet excepcions, és a dir, presentacions a d’altres hores, però la norma general és una sola conducció de detinguts. El Col·legi pressionarà per a que com a mínim hi hagi dues conduccions diàries, una al matí i una altre a la tarda per a garantir millor que la detenció duri només el temps imprescindible i també per a una millor optimització del servei de guàrdia.

Així mateix ens hem reunit amb els diferents cossos policials per a millorar el servei d’assistències als detinguts i possibilitar que passin els màxims detinguts dins l’horari establert per la Junta de Jutges, per tant, els diferents centres de detenció procuraran avisar al lletrat de guàrdia el dia anterior al vespre fins a les 23 h per a realitzar les declaracions  a les 8 del matí del dia següent, o bé, si la detenció ha tingut lloc a la nit, trucaran a partir de les 7 h. Òbviament el nostre compromís és d’anar-hi immediatament i no fer una lectura literal de  les 8 h de l’art. 520 LECrim sinó de l’art. 17.2 de la CE diu que la detenció no pot durar més del temps imprescindible per esbrinar els fets.

El Cap de la comissaria de MMEE de Figueres ha dit que procurarà, un cop presa la declaració,  deixar sense efecte les màximes detencions possibles en els que el detingut   tingui domicili conegut i no hi hagi risc de fugida.

Durant aquests dos mesos haurem d’apuntar totes les incidències perquè finalitzada la primera roda dels 8 jutjats analitzarem conjuntament jutges, fiscals, policia i advocats com ha anat i poder prendre les mesures de correcció adients.

Finalment cal recordar que:

  • El servei de guàrdia és preferent a qualsevol altre actuació professional.
  • En cas de coincidència entre dia de guàrdia i una vista o una altre actuació judicial cal aplicar el protocol de suspensions del TSJC que estableix un servicio de guardia asignado a un abogado deberá motivar que no señalen actos procesales para el período de guardia, o que se suspendan los actos procesales que se señalen después de haberse asignado el servicio de guardia al letrado y, del mismo modo, cuando se asigne el servicio de guardia después de que al abogado se le haya señalado una vista, ésta no se suspenderá, debiendo el abogado comunicarlo a su Colegio para que, en su caso, se modifique el día de la guardia. A estos efectos, la asignación de la guardia se entenderá hecha en la fecha de la carta o correo electrónico en que el Colegio informe al abogado de la  asignación del servicio. El servicio de guardia impedirá que se señalen asuntos al abogado durante la duración de la misma y, además, durante los tres días hábiles siguientes a su terminación.”

Oportunament us facilitarem un qüestionari per anotar les incidències que es produeixin a la prestació del servei de guàrdia i poder documentar les queixes i millorar el servei

 

Salutacions,