Ordre ESS/66/2013, de 28 de gener, per la que sĺactualitzen les quantitats a preu alšat de les indemnitzacions per lesions, mutilacions i deformitats de carÓcter definitiu i no invalidants

Benvolguts companys,

Ens plau adjuntar-vos l’Ordre ESS/66/2013, de 28 de gener, per la que s’actualitzen les quantitats a preu alçat de les indemnitzacions per lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu i no invalidants.

Atentament,