Nou servei de cita prèvia pels apoderaments apud acta

Benvolguts companys,

El proper dilluns dia 11 de març, es posa en marxa un nou servei del Servei Comú Processal General de Girona, a la seva seu de la Plaça Josep Maria Lidón, 1, Palau de Justícia. 

El Servei Comú Processal de Girona ha d'assumir la realització de tots els apoderaments apud acta que es facin en el partit judicial de Girona, tant si són per Jutjats del mateix partit judicial com per d'altres partits judicials. Ara bé, tenint en compte que aquests apoderaments es fan davant del Secretari Judicial, i que el Servei comú processal general de Girona només té una Secretària judicial, que n'és la seva directora, i que ha de compatibilitzar aquesta tasca amb moltes altres funcions, per obtenir un funcionament raonable, eficaç i eficient del servei, calia disposar d'una eina que ens facilités l'organització. Per aquest motiu, en no disposar de bon inici d'una eina informàtica que ens permetés una racionalització, i una organització eficient i de qualitat, el Servei Comú Processal General va assumir, d'entrada, només els apoderaments externs, és a dir, per altres partits judicials. En el moment actual, ja disposem d'aquesta eina, i després d'un període de parametrització, configuració i formació pels funcionaris, us comunico que el proper dia 11 de març posarem en marxa un sistema informàtic, per Internet, de cita prèvia dels ciutadans que desitgin fer un apoderament en el Servei Comú Processal General de Girona. La cita prèvia es podrà demanar de dues formes:

Per Internet

La sol·licitud per Internet permet els usuaris donar d'alta una petició; veure el detall de les cites que han sol·licitat, i modificar-les o anul·lar-les, en cas que sigui necessari. L’adreça és:

www.gencat.cat/justicia/citapreviapoders                                        

Presencialment

Les persones que accedeixin al SCPG sense reserva de dia i hora poden demanar cita prèvia de manera presencial a les oficines d'atenció al ciutadà (OAC):

Edifici del Palau de Justícia, plaça de Josep M. Lidón Corbí, núm. 1, de Girona

Edifici judicial de Ramon Folch, núm. 4-6, de Girona

La cita es donarà en funció de la disponibilitat d’hores lliures de l’agenda d’aquest servei.

L'adreça web abans esmentada no es troba encara operativa, ja que s'obrirà a partir de la data de posada en funcionament del servei, el proper dia 11 de març. 

Atès que cal un període de valoració de l'eina informàtica, per establir la correcció o no de les dades de parametrització i configuració establertes, inicialment, el Servei Comú assumirà els apoderaments següents: 

  • Per procediments judicials que es tramiten fora del partit judicial de Girona. En aquest cas s'atorguen poders per procediments de qualsevol jurisdicció.
  • Per procediments dels òrgans judicials contenciosos administratius del partit judicial de Girona. 

Segons el resultat, s’anirà ampliant a la resta de jurisdiccions de forma progressiva, de la qual cosa us n'informarem.

Des de la Secretaria de Coordinació Provincial en demanen la vostra col·laboració per donar la màxima difusió d'aquest nou sistema, ja que el seu bon funcionament anirà en benefici de tots els ciutadans que vagin a realitzar un apoderament. La vostra intervenció pot resultar decisiva per difondre aquest sistema de cita prèvia, ja que, en la gran majoria de casos, els ciutadans, abans de fer un apoderament, han acudit al despatx del professional per assessorar-se degudament, i, si és necessari, fins i tot des d'aquest mateix despatx es pot gestionar la cita prèvia. Penseu que han establert diferents horaris, en funció del dia, per poder adaptar-se a les necessitats horàries dels ciutadans, ja que no a tothom li resulta possible comparèixer a primera hora del matí. En tot cas, el seguiment d'aquest sistema és imprescindible per garantir una adequada atenció al ciutadà, ja que permet garantir en totes les franges horàries establertes la disponibilitat de la secretària judicial directora del Servei comú (que, no cal oblidar-ho, també ha d'atendre moltes altres funcions). Com hem dit, fins i tot hi ha la possibilitat de demanar la cita prèvia a l'entrada de l'edifici, o també a l'altre edifici de Ramon Folch, però en aquest cas, la cita es donarà en funció de la disponibilitat d'hores lliures de l'agenda. La presentació sense cita prèvia pot donar lloc a la impossibilitat de ser atès en el moment, mentre que amb la cita prèvia obtinguda es garanteix l'atenció immediata, a l'hora fixada i, a més de manera molt breu, ja que, prèviament, s'hauran facilitat les dades necessàries per preparar l'apoderament. 

Us adjuntem un document que conté la descripció del servei, que es penjarà properament a la web d'administració de justícia del Departament de Justícia de la Generalitat. 

Si teniu cap dubte al respecte, podeu trucar a Secretaria de Coordinació o bé al Servei Comú Processal General. 

Salutacions,