Resolució rendiment d’activitat econòmiques – Imputació temporal

Benvolguts companys

Tot i que només afecta a les rentes anteriors a l’entrada en vigor de la Llei 35/2006, s’adjunta pel seu interès resolució “TEAC, Vocalía 12.ª, 31-1-2013 Carácter de renta irregular, hasta la entrada en vigor de la Ley 35/2006, de los honorarios percibidos de una sola vez por el desempeño de una actividad profesional, cuando el esfuerzo para generar dicha renta se ha prolongado durante varios ejercicios. La atribución del carácter de renta irregular debe apreciarse en cada caso concreto”

Salutacions,