Enviament d’escrits per fax al Servei comú processal general de Girona

Benvolguts companys

Amb certa freqüència, el Servei comú processal general de Girona rep escrits per fax, amb peticions urgents pel Jutjat/UPSD que tramita el procediment corresponent. Com ja us varem informar en el seu moment, quan es tracti de peticions urgents, l'escrit s'hauria d'enviar per fax directament al Jutjat/UPSD destinatari, atesa, precisament, aquesta urgència en la petició que es formula (per exemple, una petició de suspensió de judici). I és que l'enviament per fax al Servei comú obliga a aquest a enviar ràpidament el fax, altre cop per fax o, escanejat, per correu electrònic, al Jutjat/UPSD destinatari. El que sí cal presentar, després, és l'escrit original al Servei comú processal, tal i com estableix el protocol i com us varem explicar en el seu dia. 

Per altra banda, ens demanen que tots els escrits relacionats amb execucions socials, contencioses, o de les Seccions Penals de l'Audiència, vagin adreçats, com a oficines destinatàries, als respectius Serveis comuns d'execució, social-contenciosa, i penal, ja que, de no fer-ho així, dóna lloc a retards en ser lliurats al seu destinatari final, ja que, fins que la UPSD corresponent no detecti que fa referència a una executòria, no ho lliurarà al Servei comú d'execució corresponent. Per això és molt convenient que tots aquests escrits continguin la identificació de l'executòria a la que fan referència (en moltes ocasions només esmenten el procés declaratiu), i que aparegui com a destinatari el Servei comú d'execució que correspongui, ja que així ens assegurem que són lliurats directament a l'oficina judicial realment destinatària, i sense retards

Salutacions,