Reunió territorial prèvia a l'Assemblea General de la “MUTUALIDAD GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA ABOGACÍA”

Benvolgut/da company/a,

A fi de donar compliment a l'art. 34 i concordants dels vigents Estatuts de la “Mutualidad General de Previsión Social de la Abogacía”, et convoco a la reunió territorial que tindrà lloc el proper 15 de maig d’enguany a les 13:00 hores, a la seu del Col·legi C/Llers, 13, amb el següent ordre del dia:

  • Text dels assumptes sotmesos a aprovació per part de la Junta de Govern a l’Assemblea General.
  • Elecció de 1 representant dels mutualistes per a la propera Assemblea General que es celebrarà a Madrid el proper 8 de juny d’enguany.
  • Precs i preguntes.

Ben cordialment,

Rosamaria Saguer Gregori

Delegada Figueres, 6 de maig de 2013