Instrucció 4/2013, de 31 de maig, de la Secretaria General de la Administració de Justicia, sobre unificació de criteris en la comunicació de dades a realitzar per les Oficines Judicials a la AEAT, en relació amb la taxa regulada a la Llei 10/2012

Benvolguts companys,

Ens plau adjuntar-vos la instrucció 4/2013, de 31 de maig, de la Secretaria General de la Administració de Justicia, sobre unificació de criteris en la comunicació de dades a realitzar per les Oficines Judicials a la AEAT, en relació amb la taxa regulada a la Llei 10/2012.

Salutacions,