Model en català per instar l’incident extraordinari d’oposició a la Llei 1/2013

Benvolguts companys,
Per complementar la informació que us hem anat traslladant les darreres setmanes en relació amb Llei 1/2013, de 14 de maig i, especialment, al termini preclusiu d'un mes que la disposició transitòria 4a preveu per instar l'incident extraordinari d'oposició en les execucions hipotecàries, per existència de clàusules abusives, us facilitem ara un model en català d'oposició que va treballar la lletrada Sra. Paz Cano, vocal de la Comissió de Normativa de l'ICAB.
També us adjuntem un qüestionari molt interessant, amb tot un seguit de reflexions i comentaris en relació amb aspectes processals concrets relacionats amb l'oposició a l'execució.

Salutacions,