Convocatòria de subvencions per a iniciatives d’empreses adreçades a promoure l’ús de la llengua catalana

Benvolguts companys,

El dia 17 de juny del 2013 s’ha publicat al DOGC núm. 6398 (http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6398/1305156.pdf) la convocatòria de subvencions per a iniciatives d’empreses adreçades a promoure l’ús de la llengua catalana.

Termini de presentació de sol·licituds: del 26 de juny al 9 de juliol del 2013

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és promoure actuacions que fomentin l’ús de la llengua catalana en l’àmbit empresarial, preferentment en els àmbits següents:

a) Productes i serveis tecnològics adreçats a usuaris finals (aplicacions per a mòbil, tauletes tàctils i altres productes similars, videojocs, etc.).

b) Ús oral de la llengua catalana en l’atenció al públic.

c) Material publicitari en català per a la versió catalana del producte o servei tecnològic.

Queden excloses d’aquestes bases les iniciatives que tinguin com a objecte l’elaboració o traducció de pàgines web; l’edició de llibres, revistes o butlletins, i les despeses de cursos generals de català.

Calendari de les actuacions

Les actuacions per a les quals se sol·licitin les subvencions s’han de dur a terme entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2013.

Destinataris

Empreses que ofereixen béns i serveis a Catalunya.

Presentació de sol·licituds

(http://cultura.gencat.cat/subvencionsitramits).

Informació

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Portal de Santa Madrona, 6-8

08001 Barcelona

Telèfon 93 316 28 47

http://cultura.gencat.cat/osic

Rebeu una cordial salutació,