Informe i model de reclamaciˇ de taxes en les bonificacions art. 10 de la Llei 10/2012

Benvolguts companys,

Em plau adjuntar-vos un informe del CGAE que té per objecte l’estudi de la bonificació prevista a l’art. 10 de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la que es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia i del Institut Nacionals de Toxicologia i ciències forenses.

Així mateix, us adjuntem un model de reclamació per tal que els afectats a l’accés d’aquesta bonificació puguin exercitar les accions que considerin escaients.

Creient que pot ser del vostre interés, rebeu una cordial salutació,