Compatibilitat pensió de jubilació i activitat de l’advocacia

Alter Mutua va confirmar en el mes de maig a través d’una consulta realitzada a la Direcció de la Seguretat Social, que l’entrada en vigor del RD 5/2013 de 15 de març no ha derogat la disposició 37a de la Llei 27/2011 de 2 d’agost de 2011 que disposava la vigència del criteri de l’Ordre TIN/1362/2011 de 23 de maig i, per tant, no existia cap canvi en la compatibilitat entre la pensió de jubilació i l’exercici de la professió en cas d'afiliació a sistema alternatiu de mutualitat

La Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social ho ha confirmat ara arrel d’una consulta formulada per l’ICAB, que el disposat en el Real Decret-llei 5/2013 de 15 de març no afecta al règim específic de comptabilitat previst pels professionals col·legiats per compte propi.

Per tant, malgrat algunes de les incerteses que s’havien produït en un inici respecte de l’advocacia es pot afirmar que la pensió de jubilació continua sent compatible amb el fet que l’advocat continuï exercint sempre que estigui donat d’alta a un dels sistemes alternatius.

Salutacions,