Apoderament en el Servei Com˙ Processal General

Benvolguts companys,

El proper dia 11 d'aquest mes es posa en marxa una nova ampliació de l'àmbit dels apoderaments a assumir pel Servei Comú Processal General. En concret, a partir d'aquella data assumeix els apoderaments per procediments tramitats o a tramitar a les Seccions Civils i Penals de l'Audiència, Jutjat de Menors i Jutjats Penals. Us adjuntem l'acord dictat al respecte, així com un breu recull explicatiu del funcionament del sistema de cita prèvia que es va confeccionar amb motiu de la seva posada en marxa. 

Cal esmentar que, només és d’ampliació als òrgans jurisdiccionals esmentats del partit judicial de Girona.

Els apoderaments a les oficines de deganat de Figueres no tenen variació.

 Salutacions,