Modificació del Reglament d’Estrangeria

Benvolguts companys

Ens plau adjuntar-vos el RD 844/2013, de 31 d’octubre, pel qual es modifica el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, aprovat pel RD 557/2011, de 20 d’abril.

Salutacions,