Servei de BuroSMS ľ Redabogacia

Coneixes el BuroSMS?

Envia les teves comunicacions certificades perquè el seu destinatari les rebi en qualsevol lloc i a qualsevol hora. Amb justificant de recepció i amb plena validesa jurídica. Estalvia costos i temps enfront de les cartes certificades, fins a un 80% més econòmic que els enviaments tradicionals. RedAbogacía certifica de forma fefaent el contingut, data i hora de l'SMS enviat. A més envien al teu email un PDF certificat i signat digitalment en què s'inclou una còpia del missatge i s'acusa rebut per part del destinatari. El PDF incorpora un codi segur de Certificació (CSV​​), per, en cas d'impressió del mateix, assegurar la traçabilitat de l'original. Mitjançant aquest codi es pot consultar l'original electrònic en qualsevol moment. Ofereix plena validesa jurídica.

http://www.abogacia.es/abogacia_servicio/burosms/

Ara també pots enviar BuroSMS des del teu telèfon o tablet.

Ho trobaràs  a Advocacia Mòbil, aplicació que dóna accés als serveis de RedAbogacía disponibles per a dispositius mòbils

http://www.abogacia.es/abogacia_servicio/burosms-movil/

Esperant sigui del vostre interès, rebeu una cordial salutació.