Criteris per a lĺaplicaciˇ dels m˛duls de compensaciˇ econ˛mica dĺactuacions de Torn dĺOfici i AssistŔncia al Detingut aplicables a partir del 15 de gener de 2014

envolguts companys,

Ens plau adjuntar-vos els nous criteris per  a l’aplicació dels mòduls de compensació econòmica d’actuacions de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut aprovats per la Comissió del Torn d’Ofici i ratificats per la Junta de Govern d’aquest Col·legi.

Aquests Criteris seran aplicables a partir de demà dia 15 de gener de 2014. A partir d’aquesta data no s’admetrà cap justificació que no acompleixi aquests requisits.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que tingueu.