Manual per a advocats, procuradors i graduats socials

Benvolguts companys,

En el marc de la modernització de l'Administració de Justícia, el Departament de Justícia està treballant per situar aquesta Administració a l'alçada dels reptes que la societat actual planteja. En aquest context, com sabeu, s'està implementant el model d'oficina judicial, que ha començat a Girona i a Olot i progressivament s'estendrà a la resta de partits judicials de Catalunya.

L'oficina judicial es planteja com un dels mitjans per aconseguir aquests objectius. Amb aquest nou model organitzatiu es pretén optimitzar els recursos disponibles, amb el suport de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, oferint així un servei àgil, transparent i responsable a la ciutadania.

En aquest sentit, em complau presentar-vos el Manual per a advocats, procuradors i graduats socials que ha elaborat el Departament de Justícia per orientar aquests professionals i facilitar-los la tasca dins el nou model organitzatiu de l'Administració de Justícia. Es tracta d'una publicació on s'explica l’estructura de l'oficina judicial, les unitats que la conformen, les funcions de cada unitat, el model de relació dels professionals amb aquestes unitats, els recursos de que disposa aquest col·lectiu i altres informacions d’interès.

Podeu trobar aquest Manual en format electrònic al web de l'Administració de Justícia dins de l'apartat Serveis als professionals. També hi trobareu més informació sobre l'oficina judicial dins Administració de Justícia > Modernització de l'Administració de Justícia. Així mateix, disposeu d'una bústia per enviar els vostres dubtes i/o suggeriments (oficinajudicial.dj@gencat.cat).

Salutacions,