Reial Decret 150/2014, de 7 de març, pel qual es modifica el Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'Advocat i Procurador dels Tribunals, i que s'havia aprovat amb el Reial Decret 775/2011, de 3 de juny

Benvolguts/benvolgudes,

Per si és del vostre interés, adjuntem la publicació del Reial Decret 150/2014, de 7 de març, pel qual es modifica el Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'Advocat i Procurador dels Tribunals, i que s'havia aprovat amb el Reial Decret  775/2011, de 3 de juny.

Atentament,