Reglament de funcionament i règim interior dels centre d'internament d'estrangers.

Benvolguts/benvolgudes,

Adjuntem còpia de la publicació en el BOE del Real Decreto, de 14 de març 162/2014

Atentament,