Eina de valoraciˇ de risc de violŔncia RVD-BCN, formaciˇ on-line

Benvolguts i benvolgudes,

Tot seguit us detallem la informació que ens ha tramès el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya en relació al Protocol de Valoració del Risc de violència contra la dona per part de la seva parella o exparella RVD-BCN.

        " La creació d'aquesta eina ha estat impulsada pel Circuït de Barcelona contra la violència vers les dones i ha estat validada científicament. Constitueix una eina que ajuda als i a les professionals que atenen dones que viuen situacions de violència masclista a valorar el risc dels possibles actes violents per part de les parelles o ex-parelles i permet:

  • Una valoració compartida entre els diferents serveis que intervenen en un cas determinat, de manera que a igual informació igual valoració.
  • Eliminar la subjectivitat professional per valorar el risc, però al mateix temps permet adequar aquesta valoració a la singularitat de determinats casos.
  • Reavaluar el risc.
  • Incorporar factors de vulnerabilitat i de percpeció de la dona.
  • Incorporar la funció d’alerta davant circumstàncies previsibles que poden augmentar el nivell de risc en el futur.

Donat l’interès que l’eina ha suscitat entre els i les professionals que treballen en l’abordatge de la violència masclista, es van dur a terme diverses formacions arreu del territori. Un cop finalitzades les formacions presencials es va veure la necessitat de continuar amb la formació en l’eina per poder arribar a totes i tots els professionals que treballen en l’abordatge de la violència masclista.

És per això que l’Institut Català de les Dones ha posat a disposició de tots i totes les professionals que no han pogut fer la formació presencial, una formació online a la pàgina web de l’Institut Català de les Dones, on podeu trobar gravada una de les sessions formatives que va impartir Margarida Saiz, tècnica de la Direcció del Programa de Dona de l’Ajuntament de Barcelona. També trobareu tots els materials necessaris (Protocol RVD-BCN, qüestionari de valoració i instruccions abreviades d’ús). "

Esperem que aquesta informació sigui del vostre interès i que aquesta eina us sigui d’utilitat.

Cordialment