Nou servei dĺassessorament jurÝdic al desnonament i intermediaciˇ hipotecÓria

El Col·legi d’Advocats i l’Ajuntament de Figueres han signat un conveni per posar a disposició dels ciutadans que ho necessitin un servei d’assessorament jurídic en cas de desnonaments, així com un servei d’intermediació hipotecària.

L’assessorament, pensat per a persones i famílies, propietaris o llogaters, amb habitatge habitual a la ciutat de Figueres, a grans trets, té com a finalitat informar de les responsabilitats en què s’incorre en cas d’impagament de quotes o rendes; plantejar mesures correctores que permetin mantenir el pagament de quotes hipotecàries i evitin processos d’execució hipotecària o de desnonament; finalment, l’intermediació hipotecària s’ofereix com a mesura alternativa a les dificultats que es deriven de l’impagament i facilitar el manteniment de l’habitatge per part de la persona o nucli familiar.

Els destinataris del servei es proposaran des del servei d’habitatge de l’Ajuntament de Figueres, previ anàlisi i valoració dels criteris socials d’accés.

L’Ajuntament de Figueres ha agraït la predisposició del Col·legi d’Advocats de Figueres per signar el conveni i apropar serveis als ciutadans.

El Col·legi fa uns dies va obrir un termini de selecció dels professionals a designar per a la prestació del servei i actualment està en fase de oferir als companys/es seleccionats/des la formació complementària específica.