Modificacions aprovades en la darrera Assemblea de la M˙tua d'Advocats de Catalunya

Benvolguts companys,

Em plau comentar-vos breument algunes de les modificacions aprovades en la darrera Assemblea General de mutualistes portada a terme el passat 29 d’abril, ja efectives des de l’1 de maig.

Com a novetats, comentar-vos que a partir de l' esmentada data, l'aportació mínima obligatòria, per a les noves altes a la Mútua com a opció alternativa, a la prestació Estalvi Futur serà de 20€ per garantir als nostres mutualistes una major qualitat de vida en el moment de la jubilació.

Igualment, han efectuat unes millores en l'assegurança de Dependència. Ara, i a una quota més econòmica, el paquet mínim alternatiu cobreix en cas de gran dependència una pensió vitalícia mensual de 1.000€ (abans era de 300€), i a més, ara també cobreixen com a novetat la dependència severa amb un subsidi mensual de 500€. Comentar-vos que les primes que s’apliquen a aquesta nova modalitat són diferents per homes i dones, per a aquest motiu a partir d’ara veureu que les quotes es diferenciaran per sexe.

Rebeu una cordial salutació.