Nota informativa: Eleccions 2014

Acord de la Junta de Govern de data 28/11/2014

Primer.- Per acord de la Junta de Govern de data 6 de novembre  de 2014, es va convocar Assemblea General Extraordinària, de conformitat a l’art. 89 i 90 dels vigents Estatuts, i eleccions per procedir a la renovació de  la Junta

Havent finalitzat el termini marcat per a la presentació de candidatures s’ha presentat una única llista de candidats:

DEGA

JOAN RAMON PUIG PELLICER

 

Col·legiat n. 257

VICE DEGANA

ROSAMARIA SAGUER GREGORI

 

Col·legiada n. 363

DIPUTADA PRIMERA

MONTSERRAT SOMS SOLER

 

Col·legiada n. 266

DIPUTAT SEGON

JOSEP SALA DILME

 

Col·legiat n. 652

DIPUTADA TERCERA

IMMACULADA SANTIAGO LOBATO

 

Col·legiada n. 669

DIPUTADA QUARTA

ESTHER TRULLAS ROZAS

 

Col·legiada n. 754

SECRETARI

ALEXANDRE BOIX MARTI

 

Col·legiat n. 609

TRESORER

LADISLAO PEREZ VALLMAJO

 

Col·legiat n. 694

COMPTADORA

ANNA PADROSA PIERRE

 

Col·legiada n. 682

BIBLIOTECARI

JOSEP MARIA PINO PARERA

 

Col·legiat n. 359

 

Els candidats reuneixen les condicions establertes estatutàriament i la Junta de Govern els proclama candidats.

Es manté l’Assemblea Extraordinària  pel dia 16 de desembre de 2014  a les 9’00 hores en primera

convocatòria i a les 9’30 hores en segona, on es procedirà a proclamar electes als candidats sense necessitat de votació per quan només s’ha presentat un candidat per cada càrrec a cobrir.