Ampliaciˇ comunicat 124/2015 apoderaments apud acta

Benvolguts i benvolgudes,

Us fem arribar les instruccions rebudes del Secretari del Deganat de Figueres:

A partir del dia 20 de juliol de 2015 es posa en funcionament al partit judicial de Figueres el servei de cita prèvia per a l’atorgament dels apoderaments apud acta que es realitzin al Deganat de Figueres.

 Aquest servei permet demanar cita prèvia a través d’Internet.

 La forma d’accedir-hi és la següent:

 -       Directament: https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/citpre/citpre.do?reqCode=simpleSearch&set-locale=ca_ES&portalId=1

 -       A través de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya (gencat.cat), realitzar una cerca amb la paraula “apoderaments” i el primer enllaç que surt us dirigeix a “cita prèvia per apoderaments apud acta”, i allí clicar a sol·licitar “des del Web”, seguint les instruccions que hi figuren.

 Per una major agilitat i per reduir els temps d’espera al mínim possible és convenient que en el formulari es facin constar totes les dades necessàries omplint les caselles a l’efecte o l’apartat observacions,  en concret:

    • ·         nom, DNI, NIE o Passaport de la persona que atorga els poders, adreça, telèfon mòbil de contacte i/o adreça de correu electrònic;
    • ·         tipus i número de procediment per al qual s'atorga el poder i òrgan judicial que ho està tramitant;
    • ·         professional jurídic a favor del/de la qual s'atorga l'apoderament (procurador o advocat) i col·legi al qual pertany;
    • ·         si compareix en nom d'una persona jurídica, fer-ho constar expressament.

 Per a qualsevol aclariment resto a la vostra disposició.

 Ben cordialment,

 David Gonzalez Domingo

 Secretari del Deganat de Figueres

Cordialment

Maite Machado - Dept. Secretaria

Col·legi d'advocats de Figueres-Alt Empordà