Llei 8/2015 del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència

Benvolguts i benvolgudes,

Us adjuntem l’enllaç a la “Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescència” que modifica la LO 1/1996 de Protecció Jurídica del Menor, la LO 1/2004 (protecció integral VIGE) ,  la LO 6/1985 (LOPJ), la LEC i la LO d’Estrangeria:

Cordialment