Eina per al cÓlcul d'indemnitzacions per a vÝctimes d'accidents de circulaciˇ. Llei 35/2015 (entrada en vigor de la llei 1 gener 2016)

Benvolguts i benvolgudes,

L'Associació Empresarial de l'Assegurança (UNESPA) ha presentat la nova calculadora d'indemnitzacions per danys causats a persones en accidents de trànsit. L'actualització dels principis, conceptes i quanties pagadores a les víctimes dels sinistres de circulació que ha suposat l'aprovació de la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, ha influït en què el sector assegurador hagi dissenyat una eina informàtica que permetrà, a qualsevol persona, conèixer quina és la indemnització que li correspon rebre a una víctima d'un accident de trànsit en funció de les lesions o perjudicis soferts

Atenció, només funciona en Google Chrome

En la confiança que us sigui útil, cordialment,